Majlis Pelancaran Penerbitan Buku “ALEGORI: EKSPRESI SENI KONTEMPORARI BERASASKAN MANUSKRIP MELAYU”

January 17, 2018 4:30 pm 0 comments

Galeri PETRONAS, KLCC
Rabu, 17 Januari 2018

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia

Yang dihormati Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh, Sasterawan Negara, serta pelengkapnya, Puan Norani Mohd Salleh,

Yang Berusaha Puan Zahariah Abdul Rahman, Pengurus Besar Kanan, Bahagian Komunikasi Strategik, PETRONAS,

Yang Berusaha Encik Joseph Edwin, Pengarah, GALERI PETRONAS,

Para Seniman dan Warga Seni,

Rakan-rakan Media,

Para hadirin yang dihormati sekalian.

Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana atas limpah izin dan kurniaNya jua, kita dapat bersama-sama bertemu di dalam majlis yang sungguh bermakna pada petang ini, sempena pelancaran penerbitan buku “ALEGORI: EKSPRESI SENI KONTEMPORARI BERASASKAN MANUSKRIP MELAYU”.

2. Dalam konteks penerbitan ini, “ALEGORI” mencerminkan suatu metafora yang menuntut penafsiran mendalam mengenai sesuatu peristiwa. Nilai-nilai yang terkandung dalam intipati tersirat, yang bukan hanya mengetengahkan konsep peradaban, malah cukup kaya dengan kehalusan budi, akhlak dan sifat-sifat keinsanan. Lebih dari itu, perkataan “ALEGORI” itu sendiri merumuskan tatasusila dan identiti Bangsa Melayu yang terus relevan hingga ke hari ini.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian,

3. Galeri PETRONAS amat bangga dapat mengadakan majlis pelancaran penerbitan buku ALEGORI ini. Ianya sebahagian komitmen berterusan kami kepada “Amanah” dan tanggungjawab untuk terus memperkukuhkan ekosistem yang positif bagi pertumbuhan dan penjiwaan warisan seni dan budaya rakyat Malaysia. Terutama sekali, dalam pemeliharaan estetika dan budaya asli Malaysia dengan memberikan perspektif yang lebih mendalam kepada pemahaman sejarah dan juga budaya Bangsa Melayu. Bukan sahaja di Tanah Air kita, malah di seluruh pelusuk Nusantara.

4. Pameran ini yang telah dibuka kepada awam sejak November 2017, dapat membawa kita menerokai pemikiran metaforikal dari pelbagai manuskrip klasik Melayu yang mengutarakan daya estetika budaya Bangsa Melayu. Antara manuskrip klasik Melayu yang dapat kita renungi bersama di dalam Pameran ini adalah seperti Sejarah Melayu, Hikayat Hang Tuah, Siti Zubaidah, Taj as-Salatin, Adab Raja-Raja, Hukum Kanun Melaka dan banyak lagi.

5. Artifak dan manuskrip yang dipamerkan ini, yang dikumpul seawal abad ke-17, berasaskan ilmu pengetahuan daripada disiplin-disiplin tertentu menggambarkan perihal sudut pandangan dunia masyarakat Melayu pada ketika itu yang seterusnya membentuk asas jati diri bangsa. Melalui Pameran ini, ia memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat untuk menghargai dan menghayati ekspresi-ekspresi seni terkini yang telah diilhamkan oleh kearifan manuskrip klasik Melayu.

Ladies and Gentlemen,

6. A selection of 10 contemporary installation artworks by South East Asian regional and local artists showcase the region’s singular appropriation of elements of tradition in this Exhibition. These artworks are by:

i. Bapak Nasirun and Ibu Titarubi from Indonesia;
ii. Alwin Reamillo from Phillipines;
iii. Myanmar’s Htein Lin;
iv. From Vietnam, we have Nguyen Phuong Linh; and
v. Malaysia’s very own Samsudin Wahab, Mohd Azlan Mohd Latib, Andrialis Abdul Rahman; together with Nur Aniza Mohd Lazim and Intan Natasha Abdul Azim, Fadzil Idris and Syafiq Ali’am.

7. Collectively, they demonstrate that installation art is not purely exclusive domain of the West, but has always been integral to the artistry of the Malay world as well. As such, these artworks are critical devices in the audience’s involvement and reflection, as well as probing their own cultural aesthetics.

8. As Professor Dr Muhammad Zainiy Uthman, clearly pointed out in the Book and I quote :

“The Malay language elucidates and clarifies for the mind to think, contemplate, and delve into certainty of the heart, to discourse on intellectual and scientific ideas, to compose distinguished scientific and intellectual works using words impregnated with sublime meaning. The Malay language is a medium for works that exude the fineness of wisdom and the lucidity of the intellect.”

9. This publication delves into detailed expositions from various subjects and practices of a civilisation ranging from history; law and jurisprudence; weaponry and craftsmanship – – to laws of nature which are advanced into medicinal, seafaring and astronomy.

10. These are subjects which are still prevalent today in pursuit of contemporary civilisations with views and approaches deeply rooted in the rich grounds of values and culture. In fact, Values and Culture are two of the very essential foundations of PETRONAS’ own pursuit of excellence since its inception.

11. This 231-page publication is a collection of essays on Malay manuscripts that reflects the original thinking and wisdom of Malay society which is aimed at carving deeper understanding and appreciation of one’s own history and culture rather than wholly adapting non-native customs and traditions. It also features rarely seen photographs of valuable and exceptional artworks, artefacts and manuscripts such as Taj as-Salatin, Bustan as-Salatin, Nasihat al-Muluk amongst others, giving a distinctive appeal to the Book.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian,

12. Penerbitan sebegini tidak akan tercapai tanpa kerjasama erat dari pelbagai organisasi, institusi dan individu-individu tertentu. Penerbitan buku ALEGORI ini merupakan kolaborasi kedua di antara GALERI PETRONAS dan Institut Terjemahan Buku Malaysia (ITBM), berikutan penerbitan yang terdahulu iaitu “Young Malaysian Artist: III Object(ion)” pada tahun 2016. Saya berharap dan yakin kolaborasi ini akan berterusan dalam menjana lebih banyak karya ilmu yang relevan untuk generasi hari ini dan yang akan datang.

13. Bagi pihak GALERI PETRONAS, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua rakan-rakan projek, para seniman yang terlibat, individu-individu yang telah sudi meminjamkan karya seni mereka, dan penghargaan khusus buat para penulis atas sumbangan mereka dalam penerbitan Buku ALEGORI ini. Mereka terdiri daripada:

i. Sasterawan Negara Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh;
ii. Datuk Dr. Annabel Teh Gallop dari British Library, London, United Kingdom;
iii. Profesor Dr. Ding Choo Ming dari Institut Alam & Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM);
iv. Dr. Harun Mat Piah, pengarang dan penyelidik manuskrip;
v. Profesor Dr. Jelani Harun dari Universiti Sains Malaysia (USM);
vi. Dr. Muhammad Pauzi dari Muzium Warisan Melayu, Universiti Putra Malaysia (UPM);
vii. Profesor Dr. Muhammad Zainiy Uthman, serta Profesor Dr. Tatiana Denisova dari Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban, Universiti Teknologi Malaysia (UTM);
viii. Encik Wan Hasbullah Wan Mohd Dasuki dan Puan Siti Radziah Mustafa dari Universiti Malaya (UM); dan
ix. Puan Nisah Harun, Penyelidik Kajian Melayu.

Juga tidak ketinggalan, lain-lain Rakan kolaborasi termasuklah Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Perpustakaan Negara Malaysia, Universiti Putra Malaysia (UPM), Institut Terjemahan Buku Malaysia (ITBM), Layar Consult Sdn Bhd dan Epson Malaysia.

14. Pameran ALEGORI ini juga merupakan program satelit bagi Kuala Lumpur Bianalle 2017 yang julung kalinya diadakan di Malaysia; berlangsung dari 1 November 2017 hingga 30 Mac 2018 anjuran Balai Seni Visual Negara (BSVN). Ini adalah satu pengiktirafan serta penanda aras perkembangan seni negara kerana Kuala Lumpur Biennale 2017 merupakan sebuah pameran Seni Kontemporari antarabangsa yang dianjurkan secara besar-besaran.

Saudara dan Saudari sekalian,

15. Dengan lafaz BISMILLAHIRRAHMAN NIR RAHIM saya dengan sukacitanya melancarkan penerbitan Buku ALEGORI: Ekspresi Seni Kontemporari Berasaskan Manuskrip Melayu.

Sekian.

Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Leave a Replythree − 1 =

Categories

 • Gallery Bicara Naratif di RTM TV1

  Bicara Naratif di RTM TV1

  Read more →
 • Speeches

  Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Kelab Kebajikan dan Rekreasi Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC) Kali Ke – 4

  9 September 2020 Dewan Serbaguna, Menara Usahawan, Putrajaya Bismillahirahhmanirrahim, Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh dan Salam Sejahtera, Yang Berusaha Encik Zulfadli Bin Abu Bakar, Pengerusi Kelab Kebajikan dan Rekreasi EAIC, Ahli-ahli Jawatankuasa Kelab Kebajikan dan Rekreasi EAIC, dan Seluruh warga keluarga EAIC yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana atas limpah kurnia dan izin-Nya jua dapat kita bersama-sama hadir dan berkumpul pada pagi ini, bersempena Mesyuarat Agung Kelab Kebajikan dan Rekreasi EAIC kali ke – […]

  Read more →
 • Speeches

  Persidangan Pemantapan Kepimpinan & Integriti Bersama Ketua Audit Negara – “Excellent Leadership & Maintaining Integrity”.

  5 September 2020 Zenith Room 2 & 3, The Zenith Hotel Kuantan, Pahang Darul Makmur Bismillahirahhmanirrahim, Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh dan Salam Sejahtera, Yang Berbahagia Datuk Nik Azman Nik Abdul Majid, Ketua Audit Negara, Warga keluarga Jabatan Audit Negara yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama melafazkan rasa syukur kepada Allah SWT, kerana dengan berkat limpah kurniaNya jua kita diberi kesempatan untuk berkumpul di majlis yang pada saya amat bermakna pada pagi ini. Saya juga sangat berterima kasih […]

  Read more →
 • Speeches

  Majlis Penyampaian Anugerah Program Penajaan Pendidikan PETRONAS (PESP) 2018 Peringkat Negeri Sabah

  Jumaat, 29 Jun 2018 Hotel Hilton, Kota Kinabalu, Sabah Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh dan Salam Sejahtera. Yang Berhormat Datuk Dr. Yusof Yacob, Menteri Pelajaran dan Inovasi Negeri Sabah, mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Mohd Shafie Apdal, Ketua Menteri Sabah, Yang Berbahagia Datuk Pengiran Hassanel Datuk Pengiran Hj Mohd Tahir, Setiausaha Tetap, Kementerian Kewangan Negeri Sabah, yang juga Ahli Lembaga Pengarah PETRONAS, Yang Berbahagia Dato’ Raiha Azni Abdul Rahman, Naib Presiden Kanan, Pengurusan Sumber Manusia Kumpulan, PETRONAS […]

  Read more →
 • Speeches

  UTP Employee Recognition Night 2018

  Chancellor Hall, UTP, Tronoh, Perak Tuesday, 26 June 2018 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum wa Rahmatullahi Wabarakatuh and a very good evening. Prof Dr Mohamed Ibrahim Abdul Mutalib, Vice Chancellor of Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), Ladies and Gentlemen. Alhamdulillah, let me express utmost gratitude to Allah SWT, for it is with His Blessing, and with His Grace, that all of us are gathered here this evening for the UTP Employee Recognition Dinner. When Prof Ibrahim invited me to this event when we met […]

  Read more →
 • Articles & Columns Message From the Chairman of PETRONAS: Hari Raya Aidilfitri 2018

  Message From the Chairman of PETRONAS: Hari Raya Aidilfitri 2018

  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh In a few days’ time, our Muslim friends and colleagues here and around the world will gather for Aidilfitri to celebrate the success in observing the fast throughout the month of Ramadan. Sadly, this year’s holy month has also been peppered with violence, tragedies and even famine, in numerous parts of the world, especially in war-torn areas. Many of which are majority-Muslim countries. Closer to home, the 14th General Election saw for the first time in our […]

  Read more →
 • Articles & Columns Letter from the Chairman – PETRONAS Annual Report 2017

  Letter from the Chairman – PETRONAS Annual Report 2017

  Dear Stakeholders, 2017 unfolded many extraordinary strides and I would like to first and foremost pay tribute to the formidable force that has enabled PETRONAS to conclude the year strongly. A force made up of solid foundations laid by our founding fathers, the vision steered by our leaders, the commitment of our people, and the trust given by our stakeholders. The journey was far from easy but we have proven once again that together, we are able to persevere and […]

  Read more →
 • Speeches

  118th Akademi Laut Malaysia (ALAM) Convocation

  Akademi Laut Malaysia (ALAM), Kuala Sungai Baru, Melaka Thursday, 26 April 2018 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wa Rahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Dan Salam 1 Malaysia. Yang Berbahagia Dato’ Hj. Baharin Dato’ Abdul Hamid, Ketua Pengarah, Jabatan Laut Malaysia, Yang Berbahagia Dato’ Abdul Halim Mohyiddin, Pengerusi MISC Berhad, Yang Berbahagia Dato’ Halipah Esa, Pengerusi Akademi Laut Malaysia (ALAM), Yang Berusaha Encik Yee Yang Chien, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MISC Berhad, Yang Berusaha Encik David Fredrick, Ketua Pegawai Eksekutif ALAM, Ahli-Ahli Lembaga […]

  Read more →