Majlis Menandatangani Ikrar Bebas Rasuah PETRONAS

June 13, 2017 6:45 pm 0 comments

Malaysian Petroleum Club, Menara Berkembar Petronas, KLCC
Selasa, 13 Jun 2017

Bismillahhirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salah Sejahtera, Salam 1Malaysia
Dan Salam Negaraku,

YBhg Datuk Dzulkifli Ahmad, Ketua Pesuruhjaya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM),

YBhg Datuk Wan Zulkiflee Wan Ariffin, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PETRONAS,

Barisan kepimpinan tertinggi SPRM dan PETRONAS,
Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian,

Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan izin dan kurnia Nya jua, kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam majlis yang sungguh bermakna pada petang ini.

2. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada barisan kepimpinan tertinggi PETRONAS, serta YBhg Dato’ Ja’afar Mahad, Ketua Pegawai Integriti PETRONAS dan pegawai-pegawai beliau kerana mengambil inisiatif pro-aktif berkolaberasi dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) untuk memperkasakan lagi komitmen berterusan PETRONAS mengekalkan piawaian tinggi tadbir urus, dan seterusnya, pentadbiran berintegriti tinggi yang bebas rasuah. Saya amat menyokong inisiatif ini, lebih-lebih lagi ia mengenai satu isu yang sangat dekat di hati saya. Terima kasih kerana menjemput saya untuk menghadiri dan memberi sepatah dua kata di majlis ini.

3. Seterusnya, saya mengucapkan syabas kepada Datuk Dzulkifli dan SPRM kerana berjaya mengetengahkan isu rasuah di kebelangan ini. Saya yakin usaha sebegini akan menguatkan azam kita semua untuk membenci perbuatan rasuah dan sebaliknya akan menghargai budaya integriti.

Para hadirin yang dihormati sekalian,

4. Sejak penubuhannya dalam tahun 1974, PETRONAS telah menggalas peranan yang amat besar sebagai pemegang amanah khazanah minyak dan gas negara. Sebagai lambang kebanggaan negara dan syarikat tunggal Malaysia yang tersenarai dalam Fortune Global 500, PETRONAS dan seluruh Kumpulan Syarikat berpegang teguh kepada nilai integriti.

5. Memupuk budaya integriti di PETRONAS bukanlah satu inisiatif yang baru. Nilai-nilai Bersama atau “Shared Values” PETRONAS yang dilancarkan pada tahun 1989 oleh Allahyarham Tun Azizan Zainul Abidin, Ketua Pegawai Eksekutif PETRONAS pada waktu itu, mengiktiraf integriti sebagai satu daripada empat Nilai-Nilai Bersama PETRONAS. Nilai-Nilai Bersama PETRONAS ini masih kekal relevan hingga ke hari ini. Malah, integriti telah menjadi sebahagian daripada DNA PETRONAS. Saya masih ingat lagi semasa saya menjadi Pengerusi Institut Integriti Malaysia (IIM), salah satu aktiviti IIM ialah Tun Azizan Zainul Abidin Integrity Circle bersama PETRONAS Leadership Centre.

6. Hakikatnya, mengikut fahaman saya, integriti di PETRONAS bermula dari seawal penubuhannya lagi. Saya yakin ramai masih ingat sumbangan perintis-perintis PETRONAS seperti Datuk Rastam Hadi.

7. PETRONAS telah mengambil beberapa langkah dalam memupuk budaya memerangi rasuah:

7.1 Pada tahun 2012, PETRONAS menandatangai Ikrar Integriti Korporat di mana PETRONAS mengisytihar tidak akan sama sekali terlibat dengan sebarang bentuk pelakuan rasuah dan salahguna kuasa, dan akan menegakkan prinsip anti-rasuah dalam aktiviti perniagaan dan interaksi bersama rakan niaga dan kerajaan.

7.2 Melancarkan Kod Tatalaku dan Etika Perniagaan (CoBE) pada bulan April 2012. CoBE menggariskan piawaian tingkah laku dan kelakuan beretika yang harus dipatuhi oleh semua kakitangan dan pengarah Kumpulan PETRONAS. Ia dimaktubkan ke dalam semua kontrak PETRONAS dan oleh itu diguna pakai ke atas semua pihak ketiga yang bekerja untuk atau bagi pihak Kumpulan PETRONAS.

7.3 Membangunkan PETRONAS “Anti-Bribery and Corruption (ABC) Manual” yang memperincikan tingkah laku setiap kakitangan PETRONAS di dalam membanteras rasuah dan amalan tidak beretika. Antara kandungan ABC Manual ini termasuklah garis panduan bagaimana berurusan dengan kakitangan awam, tanggungjawab sosial korporat, sumbangan politik, bayaran pemudahan, “money laundering”, berurusan dengan pihak ketiga dan juga “Whistleblowing Policy”. “Whistleblowing Policy” ini membolehkan mana-mana pihak dalaman atau luar PETRONAS untuk membuat aduan supaya PETRONAS dapat menangani sebarang salah laku oleh pekerjanya.

7.4 Memperkenal Dasar Tiada Hadiah – “No Gift Policy”. Dasar ini menegah sebarang penerimaan dan pemberian hadiah untuk mengelakkan konflik kepentingan. Kenyataan ini dapat dilihat dengan jelas di sekitar lobi utama Menara Berkembar PETRONAS, KLCC dan juga di serata operasi global kami. Saya amat gembira kenyataan dasar ini diterima pakai oleh syarikat-syarikat lain di Malaysia dan juga kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan Kerajaan.

Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati,

8. Adalah penting kita di PETRONAS menjiwai integriti sepenuhnya kerana PETRONAS adalah satu entiti yang besar. Sumbangan kita kepada negara adalah kritikal. Bukan setakat dari segi kewangan seperti dividen, cukai dan royalti sahaja. Tetapi juga mendukung lain-lain aspirasi. Barang diingat, perbelanjaan PETRONAS purata untuk satu tahun sahaja berjumlah hampir RM 190 billion bagi 5 tahun yang lalu. Oleh itu adalah penting kita yang mentadbir sebegitu besar peruntukan sentiasa mendukung budaya integriti di tahap yang tertinggi.

9. Saya amat gembira hari ini, Kepimpinan Tertinggi PETRONAS akan menandatangani Ikrar Bebas Rasuah. Satu signal yang amat jelas mengenai “Tone at The Top” mengenai integriti. Bukan setakat kepimpinan melalui teladan. Tetapi kepimpinan yang tidak akan bertolak ansur (“Zero Tolerance”) terhadap salah laku rasuah.

10. Pada saya, lebih dari ikrar, budaya integriti dan bebas rasuah mesti mejadi asas kehidupan kita. Asas kehidupan di mana sahaja kita berada. Ujian integriti bukan setakat apabila SPRM memerhati kita. Ujian sebenar integriti adalah melakukan yang sepatutnya, walaupun tiada sesiapa yang melihat! Terutamanya, apabila tiada sesesiapa pun yang melihat!

Saudara-saudari sekalian,

11. Pasti akan adanya segelintir individu atau kumpulan di dalam PETRONAS atau di mana sahaja, termasuk di SPRM sendiri, yang mungkin tidak mencerminkan budaya integriti. Adalah penting tindakan tegas mengikut proses undang-undang diambil ke atas mereka agar nama baik PETRONAS, atau SPRM, dan nama baik hampir kesemua ahli-ahli yang lain tidak tercemar. Janganlah sebab ‘nila setitik, rosak susu sebelanga’.

Para hadirin-hadirat sekalian,

12. Sebagai penutup, saya inigin mengucapkan penghargaan saya kepada Kepimpinan Tertinggi PETRONAS dan Pejabat Ketua Pegawai Integriti PETRONAS kerana menganjurkan majlis ini. Satu penghargaan khas kepada YBhg Datuk Ketua Pesuruhjaya dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang sudi hadir untuk menyaksikan sesi menandatangani Ikrar Bebas Rasuah PETRONAS. Kehadiran SPRM akan mendorong dan meningkatkan lagi semangat warga kerja PETRONAS untuk membuat yang terbaik. Bagi yang baik. Demi amanah kepada Negara.

Sekian, terima kasih.

Wabillahi taufik walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Leave a Reply9 + = eleven

Categories

 • Speeches

  Majlis Pelancaran Penerbitan Buku “ALEGORI: EKSPRESI SENI KONTEMPORARI BERASASKAN MANUSKRIP MELAYU”

  Galeri PETRONAS, KLCC Rabu, 17 Januari 2018 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia Yang dihormati Profesor Emeritus Dr. Muhammad Haji Salleh, Sasterawan Negara, serta pelengkapnya, Puan Norani Mohd Salleh, Yang Berusaha Puan Zahariah Abdul Rahman, Pengurus Besar Kanan, Bahagian Komunikasi Strategik, PETRONAS, Yang Berusaha Encik Joseph Edwin, Pengarah, GALERI PETRONAS, Para Seniman dan Warga Seni, Rakan-rakan Media, Para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta’ala kerana […]

  Read more →
 • Speeches

  PETRONAS Board Excellence: Essentials For Directorship

  Kuala Lumpur Convention Centre Wednesday, 29 November 2017 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh Salam Sejahtera, Salam 1Malaysia and a very good morning, Yang Berbahagia Datuk John Zinkin, Ladies and Gentlemen. I feel so excited to address a group of PETRONAS executives, who are not only based in Malaysia but from all over our global operations. Welcome to the ‘Essentials for Directorship’ programme, which is the foundational programme of the PETRONAS Board Excellence suite. 2. You will learn throughout this […]

  Read more →
 • Speeches

  7th Outsourcing Malaysia Excellence Awards 2017

  Thursday, 2 November 2017 Le Meridien Hotel, Kuala Lumpur Bismillahirrahmannirrahim, Assalamualaikum wa Rahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam 1 Malaysia, Mr Cheah Kok Hoong, Chairman, Outsourcing Malaysia, YBhg Dato’ Lim Han Boon, Organising Chair, Outsourcing Malaysia Excellence Award 2017, Friends and Colleagues in the Global Business Services (GBS) industry, Media partners, Ladies and Gentlemen, Alhamdulillah, let me express my utmost gratitude to Allah Subhanahu Wata’ala, for it is with His Bounty, and His Grace, that all of us are gathered […]

  Read more →
 • Speeches

  Majlis Perasmian Loji Kojana Pengerang Dan Terminal Regasifikasi 2 Oleh YAB Menteri Besar Johor

  Selasa, 24 Oktober 2017 Kompleks Bersepadu Pengerang, Pengerang, Johor Bismillahirrahmannirahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera, Salam 1 Malaysia dan Salam Muafakat Johor, Yang Amat Berhormat Dato’ Mohd Khaled Nordin, Menteri Besar Johor, Yang Berbahagia Tan Sri Wan Zulkiflee Wan Ariffin, Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PETRONAS, Ahli-Ahli Lembaga Pengarah PETRONAS, Yang Berusaha Dr. Badrul Hisham Kassim, Pegawai Daerah Kota Tinggi, Yang Berhormat Dato’ Syed Sis Syed Abdul Rahman, ADUN Tanjung Surat, Dif-Dif Kehormat, Teman-Teman Warga Kerja PETRONAS, Tuan-Tuan dan Puan-Puan […]

  Read more →
 • Speeches

  UTP Convocation 2017

  Sunday, 15 October 2017 Chancellor Hall, Universiti Teknologi PETRONAS, Tronoh, Perak Bismillahirrahmannirahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia, Yang Berbahagia Tan Sri Wan Zulkiflee Wan Ariffin, Pro Canselor, Universiti Teknologi PETRONAS, Yang Berbahagia Dato’ Raiha Azni Abdul Rahman, Pengerusi Lembaga Pengarah, Universiti Teknologi PETRONAS, Yang Berbahagia Datuk Ir Dr Abdul Rahim Haji Hashim, Naib Canselor, Universiti Teknologi PETRONAS, Ahli-ahli Lembaga Pengarah UTP, Wakil-wakil Universiti, Rakan-rakan Industri, Ahli-ahli Senat, Ahli-ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti, Dif-dif Kehormat, Wargakerja Universiti, Dan yang […]

  Read more →
 • Speeches

  The Official Opening Of JULANG Exhibition

  PETRONAS Twin Towers Wednesday, 16 August 2017 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Salam 1Malaysia dan Salam Negaraku. Yang Berbahagia Datuk Wan Zulkiflee Wan Ariffin, President and Group CEO of PETRONAS, and Board Members of PETRONAS, Distinguished Guests, Members of the Media, Ladies and Gentlemen, Alhamdulillah, allow me to express utmost gratitude to Allah Subhanahu Wata’ala, for it is with His Blessings and His Grace, that we are gathered here this evening to launch the JULANG exhibition as part of […]

  Read more →
 • Speeches

  Best Practices for Board Excellence

  The Majestic Hotel, Kuala Lumpur Monday, 7 August 2017 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh Salam Sejahtera, Salam 1Malaysia and a very good morning Professor Dr. Randel Carlock, Ladies and Gentlemen, I very much look forward to having this conversation with you today. This is because all of you, with the exception of Dr Carlock, are in an executive position with PETRONAS and/or its subsidiaries; and all are on the board(s) of PETRONAS-related entities. More importantly, you all are on […]

  Read more →
 • Articles & Columns Message from the Chairman of PETRONAS – Hari Raya Aidilfitri 2017

  Message from the Chairman of PETRONAS – Hari Raya Aidilfitri 2017

  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. As the month of Ramadan draws to a close for our Muslim friends and colleagues here and around the world, we cannot but reflect on the many global tragedies that took place during this month. Families losing homes and loved ones, natural disasters and terrorist attacks to name but a few. There are also families in migration camps who only had food every other day. In the face of these misfortunes and heartbreaks, here at home, we […]

  Read more →